İngiltere Avrupa Birliği’nden Ayrıldı


1 Şubat 2020 itibarı ile İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılmıştır. 31 Aralık 2020’ye kadar bir geçiş süreci yaşanacak ve bu geçiş süresince yapılan Avrupa Birliği başvuruları İngiltere’yi de kapsayacak. Geçiş sürecinin sonunda hali hazırda tescil edilmiş olan Avrupa Birliği Üniter Patent, Tasarım , Marka, Alan Adı, Yeni Bitki Türleri otomatik olarak Ulusal İngiltere tesciline dönüşecektir. Geçiş süreci sonrası yapılan yeni Avrupa Birliği başvuruları İngiltere’yi kapsamayacaktır. Geçiş sonrasında İngiltere’de koruma istenmesi durumunda İngiltere başvurusunun Avrupa Birliği’nden ayrıca yapılması gerekecektir.

 

1 Ocak 2021 tarihinde hala süreci devam eden başvurular için başvuru sahiplerine İngiltere’de başvuru yapabilmeleri için ek ücret ödenerek 9 aylık bir süre tanınacaktır.