Türk Patent ve Marka Kurumu Süreli İşlemleri Hakkında Duyuru


Değerli Müvekkillerimiz ve Paydaşlarımız,

Koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz ektilerinin hafifletilmesi amacıyla Devletimizin yetkili makamları tarafından alınan tedbirler dolayısıyla, 26.03.2020 tarihinde yapılan bazı değişiklikleri aşağıda dikkatinize sunmaktayız:

  1. TBMM’de görüşülen 7226 sayılı Kanun teklifine eklenen geçici madde ile maddi hukuka ve usul hukukuna dair tüm sürelerin 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar, bu tarihler de dahil olmak üzere, durdurulması kararı alınmıştır.

 

  1. Söz konusu Kanun değişikliği 27.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeyle; zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler ile hak düşürücü süreler ve bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler belirtilen tarih aralığı için durdurulmuştur. Düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamaktadır. Bu sebeple Sınai Mülkiyet Kanununda düzenlenen sicil işlemleri ile ücretlere ilişkin tüm süreler, itiraz süreleri, YİDK kararlarına karşı açılacak davalar için işleyen süreler ve uyulmaması durumunda hak kaybına sebep olabilecek diğer tüm süreler durmuştur.

 

  1. 13 Mart tarihi ve sonrasına denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler, sürelerin tekrar işlemeye başlamasından itibaren, hak sahipleri veya vekilleri tarafından geriye dönük olarak tamamlanabilecektir. Düzenlemeye göre süreler 1 Mayıs 2020 itibarıyla işlemeye başlayacaktır. Ancak, 1 Mayıs itibarıyla sürenin bitimine 15 gün veya 15 günden daha az kalmış işlemler için süreler, bu sürelerin son tarihlerinden itibaren 15 gün uzatılmış sayılacaktır.

 

Önümüzdeki süreçte yapılacak tüm değişikliklerden sizi haberdar etmeye devam edeceğiz.

 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1239