Myanmar Marka Yasasındaki Değişiklik


Myanmar’da mevcut marka prosedürü uyarınca markalar için yasal bir koruma söz konusu olmamakta ve marka tecavüzlerini önlemek amacıyla 3 yılık periyodlar ile yayınlanan ihtiyati tedbirler (cautionary notice) ile marka korunması sağlanmaktaydı.  Her ne kadar kanun 30.01.2019 tarihinde  imzalansa da henüz yürürlüğe girmedi.

Myanmar Patent Ofisi tarafından yapılan güncel duyuruya istinaden, yeni başvuru sisteminin 2020 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Söz konusu sürecin ilk 6 ayında, markaları hali hazırda ihtiyati tedbir yayını ile korunan başvuru sahiplerine veya öncelik hakkını eskiye dayalı kullanım belgeleri ile kanıtlayabilen kişilere yeni sistemde başvuru yapılması için öncelik hakkı tanınmıştır.

Buna göre “the soft opening” olarak adlandırılan erken başvuru dönemine aşağıdaki hususlar beklenmektedir :

- İlgili dönemde yalnızca hali hazırda ihtiyati tedbir yayını ile korunan marka sahiplerine veya öncelik hakkını eskiye dayalı kullanım belgeleri ile kanıtlayabilen kişilere başvuru yapma hakkı tanınacaktır.

- Erken başvuru döneminde, yeni markalar için başvuru yapılamayacaktır.

- “The soft opening” döneminin yaklaşık 6 ay süreceği öngörülmektedir.

- Aynı marka için çoklu sınıflı başvurular yapılabilecektir.

- İlgili dönemde yapılan başvurular incelemeye tabi tutulmadan tescil edilecektir.

Erken başvuru döneminden faydalanmak ve herhangi bir hak kaybına uğranılmaması adına, mevcut markalarınızı yeni sisteme kaydettirmenizi öneririz.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde yurtdisinamarka@ankarapatent.com  adresine ilettiğiniz takdirde sorularınızı yanıtlamak ve yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.