Türk Patent Fiziki Evrakla Yapılan Başvuru ve Talepler Hakkında Duyuru Yayınladı;


“1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm sınai mülkiyet başvuru ve başvuru sonrası işlem talepleri Kurumumuzun yeni elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden e-Devlet şifresiyle veya e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sisteminde yer alan diğer yöntemlerle (mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı, internet bankacılığı) giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Anılan tarihten itibaren, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 160’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında, fiziki evrakla başvuru ve başvuru sonrası işlem talebi alınmayacaktır.

 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 160’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası:

(8) Kurum, elektronik ortamda yapılacak başvuru ve tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, başvuruların, taleplerin ve tebligatların elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki başvuru ve tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1175