Meksika Lahey Sistemi Üyeliğini Onayladı


Meksika Senatosu 07.09.2019 tarihinde Meksika’nın Lahey Anlaşması’nın  1999  Cenevre Metni’ne katılımını onayladı. Henüz üyeliğin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği ve yürürlük tarihi belirli olmamakla beraber, Meksika hükümeti ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) arasında sürecin prosedürlerine ilişkin görüşmeler başlamış oldu.

Lahey Sistemi üyeliği ile birlikte Meksikalı tasarımcılar 1999 Cenevre Metni’ne üye ülkelerde tasarım tescili talep edebilmek için, söz konusu Anlaşma’nın Meksika’da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Lahey Sistemi’ni kullanabileceklerdir. Böylece üye ülkelerde tek bir başvuru ve ücret tarifesi ile tasarım koruması talep edebileceklerdir. Bu durum şirketler için uluslararası tasarım korumasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, üyeliğin gerçekleşmesi ile Meksika Lahey’e üye olan ilk Latin Amerika ülkesi olacaktır.

Ayrıca Meksika hükümetinin belirttiği gibi Lahey Sistemi üyeliği kararı ile birlikte Meksika, ABD ve Kanada ile imzaladığı Fikri Haklar Anlaşması’nın, AB ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve Japonya, Kanada, Avustralya, Şili, Peru, Singapur, Vietnam, Brunei, Malezya ve Yeni Zelanda ile imzaladığı Trans-Pasifik Ortaklığı İlerleme Anlaşması’nın da gereklerine uyumlu hareket etmiş olmaktadır.

Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda ayrıca paylaşılacaktır.