Portekiz UPC’yi Onayladı


Portekiz, Patent uyuşmazlık davalarını tek bir çatı altında çözmeyi amaçlayan Birleşik Patent Mahkemeleri Andlaşması’nı onaylayan 8. ülke oldu.