Üyeliklerimiz


• ICC Türkiye: Milletlerarası Ticaret Odası

• INTA: Uluslararası Marka Vekilleri Birliği 

• AIPPI Türkiye: Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği 

• ECTA: Avrupa Birliği Marka Vekilleri Birliği 

• ANGİAD: Ankara Genç İşadamları Derneği

• TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi 

• PEM: Patent ve Marka Vekilleri Derneği 

• ATO: Ankara Ticaret Odası

• FICPI: Uluslararası Fikri Mülkiyet Vekilleri Federasyonu

• TUGİAD: Türkiye Genç İş Adamları Derneği

• LES: Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği

• BCCT: İngiliz Ticaret Odası Derneği

  •