Danışmanlık


Fikri Hakların Tüm Alanlarını Kapsayan Danışmanlık Hizmetleri​


"Fikri Haklar Kurulu Alt Yapısı Oluşturulması"   Şirketiniz bünyesinde fikri haklar ile ilgili yapılanma ve işleyişin; rekabet gücü sağlayan ve korunmaya değer hakların tespitine olanak veren, bu değerlerin en doğru şekilde korunmasını destekleyen, markalaşmayı ve inovasyon kapasitesini arttıracak nitelikte organize edilmesi adına analizlerimiz ve önerilerimizin, şirket yetkililerinizle yapılacak olan çeşitli görüşmeler ve bir arama konferansı ardından sunulması. 

"Portföy Yönetimi"  Fikri haklar portföyünüzün özel olarak takip edilmesi ve istekleriniz doğrultusunda kişiselleştirilen raporlama sistemi ile periyodik toplantılarla güncel durumunuzun ve bekleyen işlemlerinizin değerlendirilmesi.

"Strateji Belirleme"  Şirketinizin vizyon, misyon ve hedefleri ile doğru orantılı olacak şekilde fikri haklar stratejilerinin belirlenmesi. Mevcut işleyişin belirlenen stratejiler ile uyumlanması adına yapılması gerekenlerin tespit edilerek raporlanması.

"Mevcut Durum Analizi"  Mevcut fikri haklar portföyünüzün incelenerek analiz edilmesi ve önerilerimiz ile birlikte mevcut durumunuzun raporlanması.

"SWOT Analizi" Tarafımıza iletilen rakip firmaların fikri haklar portföyleri ile fikri haklar portföyünüzün karşılaştırılması ve güçlü, zayıf yanlarınız ile birlikte sizleri bekleyen olası fırsatların ve tehditlerin raporlaması.

"Rakip Analizi" Tarafımıza iletilen rakip firmaların fikri haklar portföylerinin incelenerek analiz edilmesi ve mevcut durumlarının raporlanması.

"Sektör Analizi" faaliyet gösterdiğiniz sektörde yer alan ve tarafımızla paylaştığınız firmaların fikri haklar portföylerinin incelenerek, sektöre özel başvuru ve koruma yöntemlerinin raporlanması.

 

Patent İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri​

"Mevcut Durum Analizi"  Alınan patentler, bu patentlerin hangi ülkelerde korunduğu, hangi sektör ve teknolojik alanları içerdiğinin analiz edilip yorumlanması.

"Rakip Analizi" Tarafımızla paylaşılan rakip firmaların aldığı patent belgeleri, bu patentlerin hangi sektör ve teknolojik alanları içerdiğinin raporlanması. Bu hizmet ile rakip firmaların son buluşları detayları ile görülebileceği gibi, girmeyi planladıkları yeni pazarlar da gün ışığına çıkarılıp, yorumlanmaktadır.

"Global Patent Analizi" Buluşların global yol haritasını ve stratejilerini belirleyebilmek adına geliştirilmiş etkin bir görselleştirme aracıdır. Bu görselleştirme yöntemi ile buluşların korunduğu ülkeler son durum bilgileri ile birlikte dünya haritası üzerinde gösterilmektedir. Stratejik karar verme ve yer alınan pazarları değerlendirme aşamalarını olumlu yönde etkileyen bu görselleştirme; anlama, analiz etme ve yorumlama aşamalarını ciddi boyutta hızlandırmakta ve küçük parçalar halinde algılanan aşamaları bir araya getirerek bütünü görebilme ve bu doğrultuda karar verebilmeyi sağlamaktadır.

"SWOT Analizi" Tarafımızla paylaşılan rakip firmaların aldığı patent belgeleri patent belgeleriniz karşılaştırılarak ve patent alabilme kriterleri açısından analiz edilerek güçlü, zayıf yanlarınız ile birlikte, olası fırsatlar ve tehditlerin analiz edilmesi.

"Sektör Analizi" Faaliyet gösterdiğiniz sektörde yer alan ve tarafımızla paylaştığınız firmaların aldığı patentlerin, teknolojik alan ve başvuru/tescil sayıları kapsamında raporlanması.

 "Patent Haritalaması" Tarafınızca belirtilen teknik alandaki konu başlıklarının özel bir görselleştirme yöntemiyle yakın ve ilişkili konu başlıkları ve yoğunlukları ile birlikte sunulması.             

"Teknolojik Trend Analizi" Ulusal ve uluslararası platformda rakip veya konu bazında belirlenen patentlerin sınıfları değerlendirilerek, teknolojik trendlerin neler olabileceğinin araştırılması ve raporlanması.

"Patent Araştırması" Konu ya da firma bazlı olarak, patent veri tabanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde, patent araştırması yapılması ve raporlaması.

"Patent Aile Araştırması" Bir patent başvurusunun aynı rüçhan hakkıyla farklı ülkelerde yaptığı  başvurular hakkında bilgi verilmesi.

"Teknowatch" Ulusal ve uluslararası platformda patent başvurularının konu ya da firma bazlı olarak belirli periyotlarla takip edilmesi ve raporlanması.

 "Faaliyet Serbestliği Araştırması" Belirli bir ürünün ya da yöntemin belirtilen ülkelerde serbestçe üretilmesine veya satışına ilişkin, mevcut verilere dayalı olarak araştırılması ve raporlanması.

"Teknik Karşılaştırma Raporu" Bir buluşun, bir ya da birden fazla buluş ile, istem takımlarının esas alınarak teknik anlamda karşılaştırılması ve raporlanması. 


NOT: İstemlerin yanı sıra, mekanik buluşlar için şekiller; kimyasal buluşlar için ise formülasyon içerikleri de dikkate alınmaktadır.

 

Marka İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri​

"Mevcut Durum Analizi"  Tescilli markalarınızın, hangi ülkelerde ve sınıflarda korunduğu analiz edilerek, fikri haklar alt yapınızın analizi ile birlikte yorumlanması.

"Rakip Analizi" Tarafımızla paylaşılan rakip firmaların tescilli markalarının raporlanması. Bu hizmet ile birlikte rakip firmaların son işlemlerini detayları ile görebileceğiniz gibi, marka ve pazar stratejileri de gün ışığına çıkarılarak yorumlanmaktadır.

"Global Marka Analizi" Markalarınızın global yol haritasını ve stratejilerini belirleyebilmek adına geliştirilmiş etkin görselleştirme aracıdır. Bu görselleştirme yöntemi ile, markanın uluslararası boyutta son durumları tek bir haritada belirtilmektedir. Karar verme aşamasını olumlu yönde etkileyen bu görselleştirme; anlama, analiz etme ve yorumlama aşamalarını da ciddi boyutta hızlandırmakta ve küçük parçalar halinde algılanan aşamaları bir araya getirerek bütünü görebilme ve bu doğrultuda karar verebilmeyi sağlamaktadır.

"SWOT Analizi" Rakip firmaların uluslararası pazarda tescilli markaları, tescilli/tescilsiz markalarınızla karşılaştırılıp analiz edilerek güçlü, zayıf yanlarınız ile birlikte, olası fırsatlar ve tehditlerin analiz edilmesi.

"Sektör Analizi" ile faaliyet gösterdiğiniz sektörde yer alan tüm firmaların tescilli veya başvuru aşamasındaki markaları sınıf bilgisi ile birlikte raporlanmaktadır.

Tasarım İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

"Mevcut Durum Analizi"  Tasarım tescillerinizin, hangi ülke ve sınıflarda korunduğu ve tasarım tescil kriterlerini sağlama durumlarının analiz edilerek, fikri haklar alt yapınızın analizi ile birlikte yorumlanması.

"Rakip Analizi" Rakip firmaların son işlemlerini detayları ile sunarak tasarım tescillerinin hangi sektör ve sınıfları içerdiğinin ve pazar stratejileri ve tasarım yaklaşımlarının gün ışığına çıkarılarak yorumlanması.

"Global Tasarım Analizi" Tasarımlarınızın global yol haritasını ve stratejilerini belirleyebilmek adına geliştirilmiş etkin görselleştirme aracı. Tasarım tescillerinin son durumlarının tek bir dünya haritası üzerinde gösterilmesi. Karar verme aşamasını olumlu yönde etkileyen bu görselleştirme; anlama, analiz etme ve yorumlama aşamalarını da ciddi boyutta hızlandırmakta ve küçük parçalar halinde algılanan aşamaları bir araya getirerek bütünü görebilme ve bu doğrultuda karar verebilmeyi sağlamaktadır.

"SWOT Analizi" Rakip firmaların uluslararası pazarda tescilli tasarımlarının, tasarımlarınızla karşılaştırılıp analiz edilerek güçlü, zayıf yanlarınız ile birlikte, olası fırsatlar ve tehditler analiz edilmesi.

"Sektör Analizi" Faaliyet gösterdiğiniz sektörde yer alan tüm firmaların tescilli veya başvuru aşamasındaki tasarımlarının sınıf bilgisi ile birlikte raporlanması.

"Tasarım Bülten Bildirimi" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan tasarım bültenlerinin talepleriniz doğrultusunda size özel olarak hazırlanarak konu, sektör ya da firma bazlı olarak taranıp, bildirilmesi.

"Tasarım Karşılaştırma Raporu" Tasarımlarınızın, bir ya da birden fazla endüstriyel tasarım ile karşılaştırılması ve raporlanması.

"Tasarım Araştırması" Konu ya da firma bazlı olarak, tasarım veri tabanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde, tasarım araştırması yapılması.