Araştırma


Buluşlar, markalar ve tasarımlar gibi tüm fikir ürünlerinin devlet nezdinde temin edilen belgeler ile korunabilmesi için koruma türüne göre farklılaşan kriterlerin karşılanması gerekmektedir.

Başvuru yapılmadan önce erişilebilir veri kaynakları kapsamında araştırma ve risk analizi yapılması önerilmektedir. Böylelikle; olası risklerin minimize edilmesi, başvurunun tescil ve belgelendirme ile sonuçlanma ihtimalinin arttırılması sağlanmaktadır.

Araştırma ve risk analizi hizmetinin çok gerekli olduğu başka durumlar da söz konusudur. Özellikle başkalarının haklarının ihlal edilmediğinin tespiti, belirli hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak ve sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olmak adına oldukça önemlidir.
 

 • Patent Araştırma
   
  • Patent Ön Araştırma
  • Faaliyet Serbestliği
  • Teknik Karşılaştırma Raporu
    
 • Marka Başvuru Risk Analizi
 • Tasarım Başvuru Risk Analizi