Gözlem


Rakiplerinizin buluşlar, markalar, tasarımlar gibi fikir ürünleri ile kendilerine özel faaliyet alanları açarken; sizleri nasıl sınırlamaya çalıştıklarını takip etmek sürdürülebilir rekabet açısından oldukça önemlidir.

Bu adımlar ile sizin pazar payınızı tehdit edebildikleri gibi, sizin alanlarınıza da izinsiz girerek haklarınızı ihlal edebilirler. İstenmeyen olası hak taleplerini zamanında tespit edebilmek ve engellemek için gözlem hizmetinden faydalanmak gerekmektedir.

 

GÖZLEM HİZMETİ

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan marka, patent, faydalı model başvuruları ve tasarım tescillerinin takip edilerek, ilgili bulunanların bildirilmesi hizmetidir.
 

GÖZLEMİN AVANTAJLARI

  • Tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali doğurabilecek veya hak ihlallerinin önünü açabilecek başvuruların ve tasarımlar söz konusu olduğunda tescillerin tespit edilmesini sağlar.
  • Dava süreçlerine yönelmeksizin hızlı ve ekonomik şekilde çözümlenebilecek olası ihlallerin önüne geçebilecek itiraz süreçleri ancak bu tespit sonrası işletilebilmektedir
  • Rakiplerin yaptığı başvuruların takip edilmesini sağlar.
  • Sektörel gelişmelerinin takip edilebilmesini sağlar.

 

Marka Gözlemi ve BRANDWATCH

Ayda 2 kere resmi marka bültenlerinde yayınlanan marka başvuruları ile müvekkillerimize ait önceki tarihli markaların karşılaştırılıp, benzer olduğu düşünülenlerinin bildirilmesi hizmetidir.

Brandwatch hizmet ile ise, ulusal ve uluslararası platformda marka başvuruları benzerliği doğrultusunda veya konu ya da rakip bazlı takip edilebilmekte, stratejik eğilimler saptanabilmektedir.
 

Tasarım Gözlemi ve DESIGNWATCH

Tasarım gözlemi; ayda 2 kere resmi tasarım bültenlerinde yayınlanan tasarım tescillerinin önceden belirlenmiş sektör kategorisinde değerlendirilmesi ve ilgili bulunanların derlenerek bildirilmesi hizmetidir.

Designwatch hizmetli ile ise, ulusal ve uluslararası platformda tasarım başvuruları konu ya da rakip bazlı takip edilebilmektedir.
 

Patent Gözlemi ve TECHNOWATCH

Ayda 1 kere resmi patent bültenlerinde yayınlanan patent başvurularının önceden belirlenmiş sektör kategorisinde değerlendirilmesi ve ilgili bulunanların derlenerek müvekkillerimize bildirilmesi hizmetidir.

Technowatch hizmeti ile ise, ulusal ve uluslararası platformda patent başvuruları konu ya da rakip bazlı takip edilirken, teknolojik yönelimler, önemli aktörler, gizli rakipler saptanabilmektedir.

 

Faydalı Model Gözlemi ve TECHNOWATCH

Ayda 1 kere resmi patent bültenlerinde yayınlanan faydalı model başvurularının önceden belirlenmiş sektör kategorisinde değerlendirilmesi ve ilgili bulunanların derlenerek müvekkillerimize bildirilmesi hizmetidir.

Technowatch hizmeti ile ise, ulusal ve uluslararası platformda patent başvuruları konu ya da rakip bazlı takip edilirken, teknolojik yönelimler, önemli aktörler, gizli rakipler saptanabilmektedir.