Geçerlilik, Yıllık Ödeme ve Yenileme


Fikir ürünlerinizi korumak adına;

  • Temin edilen belgelerin kayıt altına alınması,
  • Korumanın devamının sağlanabilmesi adına gereken sürelerde resmi harçların yatırılması 
  • Yenilemelerin yapılması


Geçerlilik, yıllık ücret ve yenileme işlemlerinin, özellikle büyük portföy sahibi olan ya da fikri haklar yetkilisi bulunmayan şirketler için talihsiz hak kayıplarını engellemek adına özenle yürütülmesi gerekmektedir. Sürekli yenilenen teknolojik alt yapımıza, oldukça karmaşık bir yapıya bürünebilen ve sıkı bir takip gerektiren bu süreçleri sizler için gerçekleştiriyoruz.