Kişiselleştirilmiş Eğitim Hizmetleri


Fikir ürünlerinizi daha etkin korumak, inovasyon kapasitenizi arttırmak veya markalaşma yolundaki risk ve engelleri minimize etmek adına fikri haklar alanında ihtiyacınız doğrultusunda şekillendirilen eğitimler sunmaktayız.

 • Genel Fikri Haklar
 • Fikri Haklar Politikası ve Yapılandırma
 • Fikri Haklar Portföyünün Etkin Kullanımı
 • Fikri Haklar Stratejileri
 • Fikri Haklarda Hukuki Kavramlar, Hukuki Süreçler ve Sözleşme Yönetimi
 • Markaların Korunması
 • Alan Adları – Giriş ve Kavramlar
 • Tasarımların Korunması
 • Buluşların Korunması
 • Vekil İle İletişim ve Süreç Yönetimi
 • Buluş Bildirim Formu Doldurulması
 • Patent Ön Araştırması ve Literatür Taraması
 • Tarifname ve İstemlerin Hazırlanması
 • Teknik Uzmanlık Alanında Patentlerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
 • Buluş Defteri Nedir ? Nasıl Kullanılır ?