Onursal Başkanımız


   M.Kaan DERİCİOĞLU

  • Patent ve Marka Vekili ve Avrupa Patent Vekili'dir.  
  • Patent Kanunu ve Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Kanunu Hazırlık Özel İhtisas Komisyonu'nda - Raportörlük ve Başkan Vekilliği ile Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Kalkınma Planları Özel İhtisas Komisyonlarında raportörlük ve başkanlık yapmıştır.
  • ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi'nde fikri haklar alanında ders vermektedir.
  • 2011 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Ankara Üniversitesi FİSAUM Teknik Kurul ve
    Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO ve Ankara Üniversitesi TTO Danışma Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
  • Babasının tutkusunu devam ettirmiş, fikri haklar ile ilgili pek çok makale ve kitap yazmış, buluş yapabilmenin bir düşünce biçimi olduğunun altını çizerek "Siz de Buluş Yapabilirsiniz" başlıklı seminerler düzenlemiş ve sergiler açmıştır.
    M. Kaan Dericioğlu'nun kişisel web sitesine www.kaandericioglu.com adresinden ulaşabilirsiniz.