Veri Tabanlarımız


1964 yılında Türk Sanayisi'nin gelişimine kendini adamış bir vizyoner tarafından kurulan Ankara Patent, Türkiye'nin ilk sanayicileri ile başlayan yolculuğunda; bilgi, deneyim ve teknolojik alt yapısıyla sektörde her zaman öncü olmuştur.

MARAS ®
Marka araştırma, izleme ve gözlem hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla 1985 yılında oluşturulan Türkiye'nin ilk marka veri tabanıdır. 
 
PATARA
Patent ve faydalı model başvuru ve belgelerinin araştırma, izleme ve gözlem işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Ankara Patent tarafından 1994 yılında oluşturulan patent arama veri tabanıdır.

TAMARA
Türkiye'de yayınlanan endüstriyel tasarım tescillerine ilişkin veriler arasında araştırma, izleme ve gözlem işlemlerinin yürütülmesi amacıyla 1997 yılında Ankara Patent bünyesinde oluşturulmuş Türkiye'de ilk tasarım araştırma veri tabanıdır.