Patent

Yurt Dışı Patent İşlemleri

Türkiye'de alınan bir patent veya faydalı model belgesi ile sağlanan koruma, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olduğundan, söz konusu buluşun diğer ülkelerde de korunabilmesi için koruma düşünülen ülkelerde ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

Ankara Patent yurtdışında uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduğu meslektaşları ile koordineli olarak bu konularda danışmanlık ve vekillik hizmetlerini sunmaktadır.

Yurtdışında patent başvurusu yapılmasında kolaylık sağlayan, Türkiye'nin de üye olduğu, Uluslararası ve Bölgesel Andlaşma ve Sözleşmeler bulunmaktadır. Bu Sözleşmeler ve Andlaşmalar, başvuru işlem sürelerinin ve maliyetlerin azaltılmasını amaçlamaktadır.

- Patent İşbirliği Andlaşması (PCT)
- Avrupa Patenti Sözleşmesi (EPC)
- Afrika Fikri Mülkiyet Organizasyonu (OAPI)
- Avrasya Patenti Başvurusu ve Avrasya Patenti
- Afrika Bölgesi Fikri Haklar Organizasyonu (ARIPO)
- Körfez Ülkeleri Konseyi (GCC)

 

Patent İşbirliği Andlaşması (PCT)
1 Ocak 1995 tarihinden itibaren Türkiye'nin de üye olduğu yaklaşık 151 üyesi olan Patent İşbirliği Andlaşması'na (PCT) göre, Türkiye'de başvuru yapıldıktan sonra 12 ay içinde veya Türkiye'de başvuru yapılmadan doğrudan PCT başvurusu yapılabilmektedir.

Ankara Patent, PCT başvurularını doğrudan Dünya Fikri Haklar Örgütü (World Intellectual Property Organization-WIPO) nezdinde çevrimiçi olarak yapmaktadır.

Çevrimiçi yapılan uluslararası başvurularda, işlemlerin kısa sürede ve hızlı tamamlanmasının yanı sıra başvurunun direkt WIPO'ya çevrimiçi iletilmesi  ile resmi ücretlerde indirim avantajından faydalanılmaktadır. 

PCT başvurusu kapsamında araştırma ve ön inceleme (zorunlu değildir) işlemlerinden sonra, başvuru uluslararası aşamadan ulusal aşamaya geçmektedir. Rüçhan tarihinden itibaren 30  aylık bir süre içerisinde seçilen üye ülkelerde ulusal aşamaya geçiş gerçekleştirilmektedir.

Faydalı Model koruması olmayan ülkelerde Türkiye'deki faydalı model başvurusuna dayalı olarak patent başvurusu yapılabilmektedir.
Üye Ülkeler için tıklayınız.

 

Avrupa Patenti Sözleşmesi (EPC)
Türkiye, Avrupa patentlerinin verilmesi ile ilgili Avrupa Patenti Sözleşmesine 29/01/2000 tarihinde katılmıştır. Sözleşme tek bir başvuru ile Avrupa Patenti Sözleşmesine üye tüm ülkeler için patent alınmasını sağlamaktadır.

Ankara Patent EP başvurularını doğrudan European Patent Office (EPO) nezdinde çevrimiçi olarak yapmaktadır.

Avrupa Patent Sözleşmesi, buluşların korunması konusunda Avrupa devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve bu amaçla tek ve yeknesak bir patent verilmesi sisteminin kurulmasını amaçlamıştır.

Avrupa Patenti Sözleşmesi; başvuru, araştırma, inceleme ve belge verilmesi işlemlerini tek bir başvuru çatısı altında yapılmasını sağlamaktadır. Avrupa Patenti düzenlendikten sonra, istenilen üye ülkelerde ulusal patente dönüştürülebilmekte ve her ülkenin ulusal yasalarına göre korunmaktadır.
Üye Ülkeler için tıklayınız.

 

Afrika Fikri Mülkiyet Organizasyonu (OAPI)
Fransızca konuşan Afrika ülkelerinden 17 Afrika ülkesinde fikri haklar koruması sağlayan bölgesel nitelikli örgüttür.
Üye Ülkeler için tıklayınız.

 

Avrasya Patenti Sözleşmesi
Avrasya Patent Sözleşmesi, 12 Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Büyük ölçüde Avrupa Patent Sistemine benzeyen Avrasya Patent Sistemine benzemektedir.

Başvuru sahipleri doğrudan Avrasya Patent Ofisi'ne veya üye ülkelerin yerel ofislerine başvurabilmektedir. Avrasya Patenti için başvuru Rusça olarak yapılmakta, diğer dokümanlar Rusça tercümeleri verilmek sureti ile herhangi bir dilde sunulabilmektedir.
Üye Ülkeler için tıklayınız.

 

Afrika Bölgesel Fikri Haklar Örgütü (ARIPO)
İngilizce konuşan Afrika ülkelerinden 19 Afrika ülkesinde fikri haklar koruması sağlayan bölgesel nitelikli örgüttür.
Üye Ülkeler için tıklayınız.

 

Körfez Ülkeleri Konseyi Başvurusu (GCC)
Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) adı altındaki ülkelerde patent başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Üye Ülkeler için tıklayınız.