Marka

Tescil Süreci

Ankara Patent Süreci  

·         Müşteri ihtiyacının tespiti ve danışmanlık hizmeti

·         Marka araştırma

·         Koruma kapsamı için öneri sunma

·         Başvuru için gerekli belgelerin temini

·         Başvuru işlemleri

·         Başvurunun kabul edilmesi halinde tescil işlemi

·         Başvurunun reddedilmesi halinde itiraz işlemi

·         Tescil ardından süresiz gözlem hizmeti

·         Gözlem hizmeti ardından gereken durumlarda itiraz işlemi

·         Başvurunun yayınına itiraz edildiği takdirde savunma sunumu

·         TÜRKPATENT istediği takdirde görüş sunumu

·         Uyuşmazlık söz konusu olduğunda; taraflar arasında, vekillik ilkelerine uygun şekilde arabuluculuk yapılması


 
TPMK Süreci
 

Markanın tescili için başvurulacak resmi kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu'dur. Şekli şartlar açısından bu Kurumda incelenen ve bu aşamayı geçen başvurular aylık olarak yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde yayımlanarak, üçüncü kişilerin itirazlarına açılmaktadır. Yayın tarihinden itibaren iki (2) aylık süre sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşmayan veya itirazların uygun bulunmadığı başvurular hakkında tescil kararı verilmekte, tescil belgesi düzenleme ücretinin ödenmesi ile marka tescil edilmektedir. Süreçteki tahmini süreler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

İşlem Gerçekleştirme Süresi (Ay)
Ön inceleme 6
Yayın 2
Tescil Kararının verilmesi 1
Tescil Belgesinin Düzenlenmesi 1
TOPLAM 10