Marka

Yurtdışında Marka Tescili Sistem Seçenekleri

53 yıllık tecrübesi ve sahip olduğu geniş deneyim yelpazesi ile kaliteyi kendine prensip edinmiş Ankara Patent Bürosu, sizi en ekonomik ve etkin seçeneğe yönlendirebilmek için çözüm ortakları ile hizmet vermektedir.

Yurtdışında Marka Tescili Sistem Seçenekleri:

Uluslararası Marka Tescili (Madrid)
Uluslararası Marka Tescili, Türkiye'nin 01.01.1999 tarihinde Madrid Protokolü'ne üye olması ile birlikte, tek bir başvuru ile Avrupa Birliği de dahil Protokole taraf birden fazla ülkede koruma sağlayan bir sistemdir. Madrid Protokolü uyarınca Uluslararası Marka Tescil işlemleri için yetkili ofis İsviçre Cenevre'de bulunan Dünya Fikri Haklar Örgütü'dür (WIPO- World Intellectual Property Office). Tescil, isteğe göre aşağıda belirtilen üye ülkelerin bazılarını veya tamamını kapsayabilmektedir. Ayrıca Uluslararası Marka Tescil Numarasının tahsis edilmesinin ardından istenildiği takdirde ülke ekleme işlemi ile koruma kapsamı genişletilebilmektedir.

Uluslararası başvuru yapabilmek için Türkiye'de aynı marka için bir marka başvurusu veya tescile sahip olmak gerekmektedir. Uluslararası tescil, 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılan başvuru veya alınan tescile bağımlı olacaktır. Dolayısıyla TR başvuru veya tescili geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliliğini kaybedecektir.  Ancak, 5 yılın sonunda uluslararası tescil bağımsız hale gelecektir.

Üye Ülkeler için tıklayınız. 

Avrupa Birliği Marka Tescili (EUTM)
Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlayan sistemdir. Avrupa Birliği Marka Tescili olarak adlandırılan koruma için yetkili ofis, İspanya Alicante'de bulunan Avrupa Birliği Fikri Haklar Ofisi'dir EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Tescil, ekte yer alan Avrupa Topluluğuna üye tüm ülkeleri kapsamaktadır. Topluluğun genişlemesi ile Avrupa Birliği Marka Tescil kapsamı, tescil sahibinin herhangi bir çaba veya masrafı olmaksızın yeni üye ülkelere otomatik olarak genişlemektedir.

Topluluk Üyesi Ülkeler için tıklayınız.

Ulusal Marka Tescili
Ulusal marka tescilinin koruma kapsamı, tescilin yapılacağı ülke ile sınırlıdır. Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümlerine göre, üye ülkelerin kendi vatandaşlarına tanıdığı marka korumasının eş değerini bütün üye ülke vatandaşlarına da tanıması gerekir. Türk vatandaşları bu sözleşme ve anlaşmaya üye tüm ülkelerde ulusal marka tescili yaptırabilir.


Afrika Fikri Mülkiyet Organizasyonu (OAPI)
Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir.  Tek bir başvuru ile ekte yer alan tüm ülkelerde koruma sağlayan bir sistemdir.

OAPI Üyesi Ülkeler için tıklayınız.