Tasarım

Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca koruma

Tasarım Tescili ile koruma:

Tasarımların Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunması için “YENİ ve AYIRT EDİCİ niteliğe sahip” olması gerekir.

 

  • Yenilik: Bir tasarımın aynısı, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise yeni kabul edilir.
  • Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda yeni olmadığı tespit edilen tasarım tescil talepleri reddedilir.

Tasarım tescilleri yayınlanarak üç ay süreyle üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarına açılır. Başvuru aşamasında yayın işleminin en çok otuz ay kadar ertelenmesi mümkündür.

Başvuru sahipleri verilen kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir. Üçüncü kişiler tasarım tescilinin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde tescil belgesinin verilmesine yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul tarafından incelenen itirazlar değerlendirilir ve tescilin devamına veya hükümsüzlüğüne karar verilir.

Uluslararası Locarno Sınıflandırmasına göre, aynı sınıf ve alt sınıfta yer alması halinde, birden çok tasarım tek bir başvuruda toplanabilir (Örneğin, ikili- üçlü koltuk takımları, giyim eşyaları, kumaş desenleri gibi.). Sınıflandırma toplam 32 ana sınıf ve bunların kendi içinde ayrıldığı alt sınıflardan oluşmaktadır.

Tescilsiz Tasarım Koruması:

Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca tasarımlar Türkiye’de ilk kez kamuya sunulmuşsa ve yenilik ile ayırt edicilik kriterlerini karşılıyorsa, tescilsiz tasarım korumasından kamuya sunuluş tarihinden itibaren üç yıl boyunca faydalanabilecektir.