Tasarım

Tasarım Tescil Süreci

Tasarım Tescil Süreci:
 

1. Başvuru talimatının alınması 

2. Başvuru konusu olup olamayacağı konusunda görüş bildirilmesi 

3. Ön araştırma yapılması 

4. Resim ve gerekli görülür ise tarifname hazırlığı 

5. Başvurunun yapılması

6. Yenilik ya da kamu yararına aykırılık sebebi ile red edilmesi halinde karara itiraz edilmesi

7. Herhangi bir red gelmez ya da red kararına itiraz kabul edilirse başvurunun yayımlanması

8. Red kararına yapılan itiraz kabul edilmezse tasarımın hükümsüz kılınması 

9. Gelen yayına itirazın başvuru sahibine bildirilmesi 

10. Talimat gereğince, itiraza görüş verilmesi 

11. Görüş sonucu olumlu ise, kararın başvuru sahibine bildirilmesi 

12. Tescil kararı ve belgenin başvuru sahibine iletilmesi 

13. Görüş sonucu olumsuz ise, karara karşı dava açılması ve takibi 

14. Tescilin yenileme takibinin yapılması
 

Resmi Süreç Açıklamaları:

Tasarımın tescili için başvurulacak resmi kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Şekli şartlar açısından Türk Patent ve Marka Kurumu'nca incelenen ve bu aşamayı geçen başvurular aylık olarak yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde ilan edilerek, üçüncü kişilerin itirazlarına açılmaktadır.

Başvuru sahibinin talebi halinde tasarım tescillerinin yayını, başvuru tarihinden itibaren 30 aya kadar ertelenebilmekte, böylece özellikle hızla değişen sektörlerde (örneğin giyim), tasarımın kamuya açıklanma süreci uzayabilmektedir.

Üçüncü kişilerin itirazlarının mutlaka somut gerekçelere ve delillere (tarihli belgeler) dayandırılması gerekmektedir. Yapılan itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenerek bir karar verilmekte ve yayınlanan tasarım tescillerinin kısmen veya tamamen iptali söz konusu olabilmektedir.

Kurumun kararlarına karşı Ankara Fikri Haklar Mahkemesi’nde dava açılabilmektedir.