Tasarım

Diğer Koruma Yolları

Tasarımlar çoklu korumadan faydalanmaktadır. Aşağıda tasarımların tescilli ve tescilsiz koruma dışında hangi kanunlar ile korunabileceği ve bu korumanın sağlanması için gerekli kriterler ifade edilmiştir.

  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu “sahibinin özelliğini taşıyan fikir ve sanat ürünü”,
  • Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri “başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almamak”,
  • Sınai Mülkiyet Kanun Marka ile ilgili Hükümler “ayırt etmeyi sağlayan işaret” ifadeleri ile koruma için gerekli kriterleri işaret etmiştir.