Alan Adı

İlk Gelen Alır Prensibi ve Sonuçları

“tr.” Uzantısı bulunmayan Üst seviye alan adları ise, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaksızın “ilk gelen alır” prensibi ile tescil edilmektedir.

Üst seviye alan adlarının (gTLD) ilk gelen ilk alır prensibi ile tescili, pek çok uyuşmazlığa ve suiistimallere sebep olmaktadır. Bu noktada, Uyuşmazlıkların çözümünde evrensel geçerliliği olan bir sonuca ulaşabilmek için UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) sistemi düzenlenmiştir. UDRP sisteminde benzer alan adına şikayette bulunan kişinin, aşağıdaki koşulları ispatlaması gerekmektedir:

-  Aynı ya da iltibasa yol açacak kadar benzerlik

-  Alan adı sahibinin bu ad üzerinde herhangi bir hakkının veya haklı bir çıkarının bulunmadığı

-  Alan adı sahibinin bu adı kötü niyetle tescil ettirmiş ve kötü niyetle kullanıyor olması