Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Geleneksel Ürün Adı Nedir?

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması halinde GELENEKSEL ÜRÜN ADI olarak tanımlanır:

-      Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması 
-      Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması