Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Genel Olarak Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Nedir?

Doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünleri Coğrafi İşaret veya Geleneksel Ürün Adı korumasından yararlanır. 

Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak iki ayrı şekilde tanımlanmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi işaret ve geleneksel ürüne konu yüzlerle ifade edilebilecek ürün çeşidine sahiptir. Bu çeşitlilik, insan faktörü de eklenince kültür değerlerimizi de ortaya koymaktadır. Bu değerlerin özelliğini kaybettirmeden devam etmesini sağlamak yasal koruma ile mümkündür. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına konu değerlerin korunması için gerekli yasal ortam mevcuttur.