Yeni Bitki Türleri

Yeni Bitki Türleri Tescil Süreci

Islahçı hakkının korunması için başvurulacak resmi kurum, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumculuk ve Sertifikasyon Müdürlüğü' dür. Şekli şartlar açısından bir komisyon tarafından incelenen başvuru, daha sonra esastan incelenmektedir. İnceleme şu konuları kapsamaktadır. 

- Çeşidin yeni sayılıp sayılmadığı

- Başvuru sahibinin bu hakka sahip olup olmadığı veya başvuruya yetkili olup olmadığı

- Çeşit için önerilen ismin uygun olup olmadığı

Islahçı hakkının verilmesine engel bir durum belirlendiği takdirde bu durum, gerekçeleri ile başvuru sahibine 30 gün içerisinde bildirilmektedir.

Esas inceleme aşamasını da geçen başvuru, ıslahçı hakkı kütüğüne kaydedilmekte ve kayıt tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Bitki Çeşitleri Bülteni'nde yayınlanmaktadır. Yayına itiraz süresi 3 aydır. Başvuruya alınan itirazlar başvuru sahibine bildirilmekte ve 3 ay içerisinde itiraza cevap vermesi istenmektedir. Bu süre yeterli olmadığı ve ek süre talebi haklı gerekçelere dayandırıldığı takdirde, itiraza yanıt süresi 2 ay daha uzatılabilmektedir.

Islahçı Hakkı Tescil Komitesi tarafından teknik inceleme raporu doğrultusunda Islahçı Hakkı Belgesi düzenlenmekte ve tesciline karar verilen çeşit, 30 gün içerisinde yayınlanmaktadır.