Patent

Buluş nedir?

Buluşların tanımı genellikle yapılmaz. Buluş kavramına sınır getirmemek amacıyla, tanım yerine yorum tercih edilir. Buluş, “teknik bir sorunu ortaya koyan ve teknik bir çözüm yolu gösteren” bir fikir ürünüdür. 

Buluşun patent verilerek korunması açısından teknik sorun, teknik çözüm, teknik yaklaşım yorumlarından şu sonuç çıkarılabilir: “Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması ön koşuldur”. 

Buluşun patent verilerek korunması ölçütlerinin değerlendirilmesinden önce bir buluşun varlığı gereklidir. Eğer bir buluş söz konusu ise, bu buluşun “yeni”, “sanayiye uygulanabilir”, “bir buluş basamağı içerir” olup olmadığı incelenecektir. 

Buluş yapan kişilerin buluşa yönelik dört seçeneği bulunmaktadır: 
 

  • Buluşu yapan buluşunu açıklamaz ve uygulamaz
  • Buluşu yapan buluşunu açıklar ya da uygular, herkesin kullanımına serbest bırakır
  • Buluşu yapan buluşunu yazar (tarifname, istemler, resimler/şemalar, özet) ve buluşunun korunması için patent başvurusu yapar
  • Buluşu yapan buluşunu, eğer koşullara uygun ise, gizli bilgi (ticaret sırrı) olarak saklar