Yeni Bitki Türleri

Kimler Faydalanabilir?

Çeşit koruma hakkından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden veya ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler veya UPOV Sözleşmesi kapsamında başvuru hakkına sahip kişiler yararlanabilmektedir. UPOV Sözleşmesi Türkiye' de 44 bitki türü için uygulanmaya başlanmıştır.