Eser Sahibinin Hakları

Hakların Kullanılması

Mali hakları kullanma yetkisi yalnız eser sahibine aittir. Aralarındaki özel sözleşmeden ya da işin kapsamından aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran ya da tayin edenlerce kullanılır. Eser sahibi kendisine tanınan hakların kullanılış biçimini belirlememiş ise ya da herhangi bir kişiye bırakmamışsa, ölümünden sonra bu yetkilerin kullanılması vasiyeti uygulayacak kişiye, eğer tayin edilmemişse mirasçılarına aittir.