Eser Sahibinin Hakları

Koruma Şekli ve Süresi

Eserlerde, koruma doğaldır. Eserler, Bern Sözleşmesi hükümlerine göre, oluşturulduğu andan itibaren otomatik olarak korunur. Eserlerin herhangi bir kurum veya kuruluşa kayıt ettirilmesine gerek yoktur. Eser sahibinin yaşayacağı tek sorun henüz yayınlanmamış eserlerdeki kanıt sorunudur. Eser yayınlandığı zaman bu sorun da ortadan kalkar.Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı süre ve ölümünden sonra 70 yıl devam eder.