Eser Sahibinin Hakları

Koruma Kapsamı

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Haklar Anlaşması’nın (TRIPS) 9/2 maddesinde "Koruma; fikirleri, usulleri, işletme yöntemlerini ya da buna benzer matematiksel kavramları değil, İFADELERİ kapsayacaktır." yorumu yapılmaktadır.

Yani fikirler değil, o fikirlerin ifade ediliş biçimleri korunmaktadır. Bir biçim kazandırılmamış, ifade edilmemiş, bir ürün şeklinde somutlaşmamış fikirler için herhangi bir koruma söz konusu değildir.

"İfade Edilme" den amaçlanan, fikir ürününün biçim kazandırılarak oluşturulmasıdır. Örneğin, "bir yağlı boya resim yapacağım ve bu resimde şunlar yer alacak, şu renkleri kullanacağım ya da sabah güneş doğarken Nemrut Dağı’ndaki heykellerin resmini yapacağım", “bir TV dizisi düşünüyorum. Bu dizide ........ romanının kahramanları ele alınacak, kişilikleri vurgulanarak romandaki yaşantıları canlandırılacak” ifade edilmemiş, biçim kazandırılmamış fikirlerdir. Korumanın başlaması için ilk örnek için resimlerin yapılması ve ikinci örnek için senaryonun yazılması gerekir.