Eser Sahibinin Hakları

Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı Haklar

Eserlerin; açıklanması, anlatılması ve yorumlanması evrelerinde, eserin değerini ortaya koyan, toplumda yaygınlaşmasını sağlayan çeşitli araçların önemli bir etkisi ve sanat katkısı bulunduğu kuşkusuzdur.

"Bağlantılı Hak" deyimi, fikri haklara yakın, benzer ya da bağlantılı olarak kabul edilen bazı hak konuları düşünülerek benimsenmekte ve yorumcu sanatçılar, plak (ses kaydı yapan) yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının kendi ürünleri üzerindeki haklarını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu ürünler ile "Eser" arasında, eserler üzerindeki haklar saklı kalmak koşuluyla, bir yakınlık kurulmuş ve hak sahiplerine, kendi ürünlerinden diğer insanların belirli koşullar altında yararlanmalarına izin verme ya da önleme hakkı tanınmıştır.