Patent

Buluşumu Neden Korumalıyım?

Ancak; zaman, emek, para, birikim, sabır ve inat gerektiren eylemlerle buluş yapılabilir. Bütün bu çabalarla buluş oluşturulurken, hiçbir çaba harcamayan ve taklit eden kişilere karşı (ki bunların sayısı buluş yapanlardan çok daha fazladır) buluşları korumak önemlidir. 

Buluş bir iddiadır ve aksi kanıtlanana kadar dünya çapında YENİDİR. Patent Belgesi almak isteyen buluşçu BULUŞ İDDİASI ile yola koyulur. Başvuru yapıldıktan sonra, resmi bir kurum tarafından patent verilebilirlik ölçütleri açısından incelenir. Tüm kriterleri taşıyorsa, buluşu görüşlere ve itirazlara açılır. Tüm rakiplerine ve tüm toplumun görüşlerine açık bir şekilde, iddiasını dile getiren, ve karşılığında patent belgesini alan buluşçu, tüm dünya tarafından yeniliği kabul edilmiş ve belgelenmiş buluşu ile rakipleri karşısında üstünlük, haksız kazançları engelleyebilmek adına yetkinlik kazanır.