Patent

Patent Belgesi Alma Süreci

Türkiye’de patent belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Patent almak için yapılan resmi başvuru, Kanun’un 95 inci maddesine göre şekli şartlara uygunluk açısından incelenir. Şekli şartlara uygun olan veya uygunsuzluğu giderilmiş başvurular için araştırma talep edilir.

Başvuru, başvuru sahibinin erken yayım talebine göre veya başvuru veya rüçhan hakkı tarihinden itibaren 18. ayın dolması ile bültende yayımlanır.

Araştırma raporunun tebliğinden itibaren 3 ay içinde inceleme talep edilir. 

İnceleme raporunun olumlu olması veya olumsuzlukların giderilmesi halinde patent 20 yıl için verilir. Raporun olumsuz olması halinde inceleme talebi 2 kez daha tekrarlanır.

Belge kararından itibaren 6 ay içinde yayınlanan patent kararına üçüncü kişiler itiraz edebilir. Üçüncü kişilerin itirazına patent sahibi görüşlerini sunabilir veya patentte değişiklik yapabilir. İtiraz, patent sahibinin görüşleri ve patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, kurul tarafından incelenir. Kurul kararına göre patent hükümsüz olur veya patent korumasının devamına karar verilir