Patent

Faydalı Model Belgesi Alma Süreci

Türkiye’de faydalı model belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Faydalı model belgesi almak için yapılan başvuru, Kanun’un 143.maddesine göre şekli şartlara uygunluk açısından incelenir.  Şekli şartlara uygun olması veya uygunsuzluğun giderilmesi halinde, başvuru sahibi tarafından araştırma raporunun düzenlenmesinin talep edilmesinden sonra, araştırma raporu düzenlenir ve yayımlanır. Araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir ve üçüncü kişiler görüş bildirebilir. 

Son aşamada, araştırma raporu, varsa itirazlar veya görüşler de değerlendirilerek, eğer ölçütleri karşılıyor ise, faydalı model belgesinin verilmesine karar verilir. Faydalı Model Belgesi 10 yıl için verilir.