Skip links

BANA KİMLİĞİNİ GÖSTER SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

BANA KİMLİĞİNİ GÖSTER SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

“Kimlik nedir?” sorusunu sorduğumuzda çoğumuzun aklına hüviyet, kimlik kartı gelir ve bu anımsayış yanlış da değil. Ancak daha genel bir perspektiften baktığımızda kimliğin insanla sınırlı olmadığını görürüz.

“Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü.” Pek çok farklı anlamı olmakla birlikte TDK’ya göre kimlik kelimesi bu şekilde tanımlanıyor. Herhangi bir nesne veya canlının kimliği olabileceği gibi kurum ve oluşumlarından da kimliğinden bahsetmek mümkün. Hatta özellikle bahsetmek gerekiyor ki bu kavram çağımızda sıklıkla karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek.

Kurumsal Kimlik

Bir kurumun sahip olduğu özellikleri, sektörünü, vizyon ve misyonunu, iletişim dilini, felsefesini, duruşunu kapsayan, kurumun vermek istediği mesajı ileten tüm değerlere kurumsal kimlik denmektedir. Rekabetin artık sınır tanımayan duruma geldiği günümüz koşullarında kurumların birbirlerinden ayrılmasını sağlayan da söz konusu kurumsal kimliktir.

Kurumun var olduğu andan itibaren kurumsal kimlik oluşmaya başlar. Vizyonu, misyonu, amacı, iletişim dili, hizmet veya ürünleri, hedef kitlesi yanı sıra marka seçimi, logo tasarımı, renk kullanımı, tercih edilen fonta kadar her şey kurum hakkında bilgi verir. Söz konusu bilgilerin kurumu yansıtması, kurumun doğru anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Renklerin Dili

Kurum kimliği ya da kurumsal kimlik, kurumun satış ve pazarlaması, sektördeki yeri, rakip değerlendirmeleri açısından kurumun konumunu belirleyen yegâne yapıtaşıdır. Renk seçimi burada devreye girmekte ve büyük rol oynamaktadır.

Kırmızı Rengin Kullanımı

Heyecan, hareket ve dinamizmi çağrıştıran kırmızı; tutkulu, uyarıcı, dikkat çekici ve iştah açıcı bir renktir. Özellikle dikkat çekmek istenen satış noktalarında ve iştah uyandırdığı için gıda sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır.

 

Mavi Rengin Kullanımı

Temizlik ve saflık imajı yaratır. Derinlik, dinginlik, güven ve umut unsurlarını taşıdığı mesajını vermesinden dolayı sigorta şirketleri ve bankalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Kurumsal kimlik, yalnızca tasarımla aktarılmaz. Kurum bünyesinde sahip olunan kurum kültürünün dışa vurum şeklidir. Stratejik olarak planlanmalı ve o doğrultuda ilerletilmelidir. Doğru yönlendirilmiş bir kurumsal kimlik çalışması, kurumu daha ileriye götürecek ve kurumun varlığını sürdürmesine katkı sağlayacaktır.

Kurumsal kimlik yalnızca kurumun kuruluşu esnasında rol oynamaz, zaman içerisinde ufak dokunuş ve uyarlamalara ihtiyaç duyar. Her dönemin belli başlı özellikleri, trendleri vardır. Son zamanlarda markaların logolarında sadeleşmeye gittiğini gözlemiyoruz. Daha minimalist bir bakış açısıyla logolardaki detaylar daha temiz ve sade bir tasarıma dönüşüyor. Söz konusu ufak revizyonlar markanın/kurumun kültüründen uzaklaşmadan tazelenmesine, çağa ayak uydurmasına olanak sunuyor.

Dijital Dünya

Kurumların fiziki varlıkları kadar dijital dünyadaki varlıkları da büyük önem arz etmektedir. Bir kurumun, markanın ya da ürünün bütünlüğünü sağlayabilmesi için sahip olduğu kültürü, dijital mecralarına, sosyal medya platformlarına da yansıtması gerekmektedir. Tüketici nezdinde aynı algının oluşması için gerek web sitesi gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açık hava reklamlarında aynı tutumun sergilenmesi, akılda kalıcılık ve güven telkin etmenin başlıca bileşenlerini teşkil etmektedir. Verilen mesajların sürekli olması, ayakları yere sağlam basan bir imaj oluşturacaktır.

Her gün gelişen ve değişen dünyada teknolojik gelişmeler çerçevesinde tüm dinamikler de gelişmekte ve ilerlemektedir. İnsanların topluma bağlı kalabilmek için söz konusu normlara ayak uydurması gerektiği gibi, kurumların da aynı şekilde gelişmeleri takip etmesi ve bu değişime ayak uydurması hayati önem taşımaktadır.

Peki ya sizin kimliğiniz sizi yansıtıyor mu?

Sevcan Daşdan

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.