Skip links

Hizmetlerimiz

STRATEJİ

Strateji servisi maddi olmayan varlıkların şirketlerin ticari hedefleriyle ve kurumsal stratejileriyle uyumlu ve entegre olmasını amaçlayan planlamalardır.Bu planlamalar şirketlerin rekabetçiliğine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamakta, hedeflerini ve adımlarını ölçülebilir kılmakta, ekonomik kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına hizmet etmektedir.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

İdari süreçler maddi olmayan bir varlığın korunması için resmi makamlar nezdinde başvuru aşamasından tescil aşamasına kadar yürütülen süreçleri kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında aşağıdaki hak türleri için uçtan uca takip hizmetleri sunmaktayız:

İDARİ SÜREÇLER

DEVAMLILIK

Devamlılık maddi olmayan varlıklara ilişkin korumanın devam etmesi için yürütülen işlemleri kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

Gözlem maddi olmayan varlıkların en etkin şekilde korunması için gerçekleştirilen izleme/takip süreçlerini kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

GÖZLEM

DENETİM

Denetim maddi olmayan varlıklara ilişkin portföyün sistemli bir şekilde denetimi/gözden geçirilmesini tanımlamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

Risk Yönetimi, mevcut ve potansiyel risklerin tanımlama (identify), analiz, planlama, aksiyon alma (respond to risk), sürecin takibi (monitor the risk) adımları çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

RİSK YÖNETİMİ

UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

Uyuşmazlık Yönetimi, birden fazla taraf arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ile uyuşmazlığa konu eylemlerin yönetilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Fikri Sermaye varlık yönetimiyle fikri hakların ticarileştirme, vergilendirme, teşvik ve desteklerle şirket gelirlerine dahil edilmesidir.

Ankara Patent olarak bu başlık altında sunduğumuz hizmetler:

FİNANS

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.