Ezberleri Bozalım

STRATEJİ

STRATEJİ

Strateji servisi maddi olmayan varlıkların şirketlerin ticari hedefleriyle ve kurumsal stratejileriyle uyumlu ve entegre olmasını amaçlayan planlamalardır.
devamı

İDARİ SÜREÇLER

İDARİ SÜREÇLER

İdari süreçler maddi olmayan bir varlığın korunması için resmi makamlar nezdinde başvuru aşamasından tescil aşamasına kadar yürütülen süreçleri kapsamaktadır.
devamı

DEVAMLILIK

DEVAMLILIK

Devamlılık maddi olmayan varlıklara ilişkin korumanın devam etmesi için yürütülen işlemleri kapsamaktadır.
devamı

GÖZLEM

GÖZLEM

Gözlem maddi olmayan varlıkların en etkin şekilde korunması için gerçekleştirilen izleme/takip süreçlerini kapsamaktadır.
devamı

DENETİM

DENETİM

Denetim maddi olmayan varlıklara ilişkin portföyün sistemli bir şekilde denetimi/gözden geçirilmesini tanımlamaktadır.
devamı

RISK YÖNETİMİ

RISK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi, mevcut ve potansiyel risklerin tanımlama (identify), analiz, planlama, aksiyon alma (respond to risk), sürecin takibi (monitor the risk) adımları çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır.
devamı

UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

Uyuşmazlık Yönetimi, birden fazla taraf arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ile uyuşmazlığa konu eylemlerin yönetilmesi süreçlerini kapsamaktadır.
devamı

FİNANS

FİNANS

Fikri Sermaye varlık yönetimiyle fikri hakların ticarileştirme, vergilendirme, teşvik ve desteklerle şirket gelirlerine dahil edilmesidir.
devamı

Sertifika ve Ödüller

Tümünü Görüntüle

Yıllık Deneyim

Uzman Kadro

Aktif Müşteri

Aktif Dosya